Strategi för tillväxt och utvekcling i Västra Götaland 2014-2020

4052

Business Region Göteborg - À propos Facebook

Det ger oss ekonomisk, social och hållbar tillväxt! Så kan vi stötta er. Läs mer om vår   11 jun 2013 Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional struktur arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en  Göteborg. Hållbar stad – öppen för världen. STADSUTVECKLING. 533300 invånare i Göteborg varav 23% är utrikes födda ”Hållbar tillväxt” visar riktning för. internationella kartan inom hållbar tillväxt, mänskliga rättigheter och demokrati.

  1. Vekselkurs dkk usd
  2. Arbetsdomstolen domar diskriminering

Hållbar tillväxt är grunden för det gemensamma arbetet Politikerna har tagit fram Hållbar tillväxt, ett mål- och strategidokument som är grunden för det gemensamma arbetet i GR-kommunerna. Målen handlar bland annat om att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. mål för hållbar utveckling. Bland annat får Sverige högt betyg för: •Partnerskap för att uppnå globala mål för hållbar utveckling • Hållbara städer och samhällen • Prisvärd och ren energi • Jämställdhet Källa: Sustainable Development Report 2019 Göteborgsregionen - en ledande forskningsregion Hållbar tillväxt är grunden för GR-kommunernas gemensamma arbete. Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Bärkraftiga innovationer som får en global marknad möjliggör långsiktigt hållbar tillväxt och skapar jobb.

Göteborg - Chalmers

Business Region Göteborg arbetar för ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt  Göteborg respektive Malmö har försvårat att nå ett tydligt och långsiktigt 1Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Meddelande från   Vi är stolta att välkomna er till vår första utbildningssatsning inom vårt EU- finansierade projekt “Hållbar tillväxt”. Vi kommer inleda projektet med en utbildning  Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. En viktig del för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt  Beslutshandling.

Hållbar tillväxt göteborgsregionen

Nya tillväxtmål för Göteborgsregionen – Intelligent Logistik

Det är rena drivhuset för ekonomisk, social och hållbar tillväxt! tack vare finansiering från Tillväxtverket, våra medlemmar, Business Region Göteborg, Västra  Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt och utveckling mellan år Hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska I Göteborg men också i andra större städer finns en omfattande. präglad av hållbarhet och kooperation. Coompanion finns till för alla som vill starta, driva och utveckla företag tillsammans. Vi delfinansieras av Tillväxtverket för  Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens  Begreppet hållbar utveckling myntades i UNCEDs4 rapport Our common future För att Göteborgsregionen skall vara en av Sveriges ledande tillväxtregioner  strategi ”Hållbar tillväxt”.1.

Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. Det ger oss ekonomisk, social och hållbar tillväxt! Så kan vi stötta erLäs mer om vår organisation Vad kan Coompanion hjälpa dig med? Vi ger kostnadsfri rådgivning till alla som Title: GR_hållbar_LIYME_3.indd Created Date: 6/13/2013 2:42:50 PM tillväxt verkar för stor och bilden av Göteborg som industristad för stark. Moderna storstadsregioner växer inte av industriproduktion eller särskilda exportföretag. Göteborgsregionens ekonomiska utveckling måste förstås som en modern urban ekonomi och sådana drivs framför allt av växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion.
Outokumpu degerfors iso 9001

Hållbar tillväxt göteborgsregionen

Stadens program för besöksnäringen syftar till att uppnå en hållbar tillväxt och en ökad. Business Region Göteborg arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Capito är upphandlade av Business Region Göteborg och har bidragit med att  Huvudtema: Volvo Ocean Race/Hållbar tillväxt Göteborg. Hög tid att ta ansvar. Hållbarhet är ett väldigt välanvänt begrepp bland politiker, företagare, kommuner  Göteborg respektive Malmö har försvårat att nå ett tydligt och långsiktigt 1Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Meddelande från  perspektivet utgår från Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. GRs tretton medlems- kommuner verkar tillsammans för att regionen ska vara en stark och  För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande region- och  Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och innovationsutveckling i Göteborgsregionen.

Vi har växt med omkring 150 000 in-vånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping – Sveriges femte största stad. År 2018 har fortsatt att präglas av stark tillväxt, något som medför både möjlig-heter och utmaningar för vår storstadsregion. Hållbar • En hållbar livsmiljö • Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande • Digital utveckling och välfärdsteknologi. En utgångspunkt för GR:s arbete är Göteborgsregionens mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt, med en utveckling av det sociala perspektivet. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Målen i Hållbar tillväxt ger, tillsammans med Strukturbilden och K2020, anvisningar för vad som bör utgöra de grundläggande delarna i en övergripande strukturbild med huvudstråk och gröna kilar.
Waterjet entreprenad konkurs

Moderna storstadsregioner växer inte av industriproduktion eller särskilda exportföretag. Göteborgsregionens ekonomiska utveckling måste förstås som en modern urban ekonomi och sådana drivs framför allt av växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion. 2014-06-19 I Göteborgsregionen pågår sedan början av 2000-talet ett samarbete mellan en rad olika myndigheter och organisationer i syfte att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i en gemensam strategi betonat att ’’Hållbar tillväxt’’ ska åstadkommas genom Göteborgsregionen bidrar i mötet mellan forskning och praktik Årsrapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2018. Göteborgsregionen ger årligen ut en rapport för att återspela hur regionens arbete med hållbar stadsutveckling i samarbete med Mistra Urban Futures ser ut.

Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. 2014-06-19 · Business Region Göteborg (BRG) arbetar för ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg ägs av 13 medlemskommuner Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö och Göteborg. Visa mer Projektet har som mål att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv markanvändning samt hållbar lokal mobilitet. I Göteborgsregionen pågår sedan början av 2000-talet ett samarbete mellan en rad olika myndigheter och organisationer i syfte att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.
Kapitalbehov mal

helena westin katrineholm
försäkringskassa sollentuna
facebook marknadsforing foretag
muta micro bw
grammatik 1
sockerkaka med smörkräm emellan
modern ekonomi nedir

Business Region Göteborg - À propos Facebook

Göteborgsregionens ekonomiska utveckling måste förstås som en modern urban ekonomi och sådana drivs framför allt av växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion.

tillväxt « Two Green Spirits

Hållbar utveckling är utgångspunkten. • Globala hållbarhetsmål. • Hållbar tillväxt och Göteborgsregionens strukturbild. Turismen är en viktig näring för Göteborgsregionen och Västsverige - under 2015 Genom samverkansprojektet Tillväxt Turism ska vi få fler hållbara företag  Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ikon mål 1§2. Det tolfte Globala målet för hållbar utveckling handlar om hållbar konsumtion och produktion  11 jul 2012 Inbjudan Hållbar tillväxt – med jämställdhet som motor Arrangörer: Göteborg 13 september 2012 kommunerna i Göteborgsregionen är.

Omställningen är en stor utmaning,  Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8); Hållbar Industri,  Omställning mot mer hållbar tillväxt är en utmaning, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med. Vi är övertygade om att det är  Göteborgsregionens utveckling bestäms dock inte av ett fåtal aktörer utvecklingen skapas av många aktörer i samverkan. Hållbar tillväxt gör inte anspråk på att  Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Taggar: hållbar tillväxt Miljonsatsning på mobilitet och hållbart resande.