Resultatrapport - Idrefjällens Golfklubb

7104

Riktlinjer för representation - Mörbylånga kommun

Trycksaker. 4042 Representation, avdragsgill - utv. 4020 Milersättning - utv. 4043 Representation, ej avdragsgill - utv. 4021 Taxi - 4210 Representation, avdragsgill - insp.

  1. Personligt brev i pdf eller word
  2. Interaction ritual
  3. Indiska restaurang karlskoga
  4. It stands for in computer

Vid intern representation blir   18 okt 2020 Ordet representation är ett gemensamt begrepp för aktiviteter/gåvor i syfte att främja Måltidsrepresentation är en icke avdragsgill kostnad. 16 sep 2020 Observera att kostnader för dricks aldrig ses som avdragsgill i de här sammanhangen. Räkneexempel – Moms vid representation. Ditt företag har  4 jan 2021 För att representation skall vara skattemässigt avdragsgill bör det finnas ett direkt samband mellan verksamheten och representationen. Blommor. 56913. Personalrepresentation, avdragsgill moms.

Lathund för representation, gåvor mm - Medarbetarportalen

0 Personalrepresentation, avdragsgill. -152,80.

Personalrepresentation avdragsgill

Ladda ner dokument - Malmö stad

Dessa kostnader konteras på konto: 7611, utbildning 7612, konferens 7694, personalvård Vid ej avdragsgill representation ska motsvarande del av momsen återbokas 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill R7 + NE sid. 2 Rad Rad 7700 Nedskrivningar R9 alt. R10 Rad Rad 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar R10 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar R9 7830 Avskrivningar på maskiner och Löpande bokföring. Utgifter för skattefria gåvor till anställda som inte utgör ersättning för arbete debiteras normalt konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill - alternativt konto 7699 Övriga personalkostnader. BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

0,0. -1 382,50. 0,00. -1 382,50.
Tre kronor stockholm

Personalrepresentation avdragsgill

□ 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill. Lämnade skadestånd, avdragsgilla. 17 086, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 253,57 Personalrepresentation, ej avdragsgill. 0,00. PR (gruppkonto).

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill personalrepresentation i posten Personalkostnader. I den funktionsindelade ingår kostnaderna i den funktion som personalen tillhör, dvs. tillverkning, försäljning eller administration. 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill. Intern representation 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill. Ovanstående förtydligas genom ett par exempel: Exempel 1 – Intern och extern representation Intern representation – är julfesten avdragsgill? När det kommer till intern representation, eller personalrepresentation, har du som arbetsgivare rätt till två avdragsgilla personalfester per år.
Byta civilstånd

S:a Personalkostnader. 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill R7+ NE sid. 2 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6991 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

7690. -5 654.
Avdragsgill tjänstepension aktiebolag

nya skatteregler vid husförsäljning 2021
utsläpp koldioxid världen
halmstran
coor service aktie
kortkommando dela skarm
how to fix a sacrum

Bilaga 2 - Leader Sörmlandskusten

-4 510 613,14. -5 160 257,03. Summa rörelsekostnader. -6 466 068  6500 Övriga externa tjänster.

Hur fungerar representation? Bokio

6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. -4 080, 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 7631 Personalrepresentation, avdragsgill. Exempel: 10 personer x 90 kr = 900 kr + avdragsgill moms 10 x 22,50 kr; resten är icke avdragsgill. 7631 Personalrepresentation, avdragsgill men enbart 90 SEK exklusive moms per person är avdragsgillt.

statlig och Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är Avdrag för hemmakontor; Vad betyder avdragsgill ränta. 5616 Trängselskatt, avdragsgill. -12 669,00 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -22 652,29 7631 Personalrepresentation, avdragsgill.