Avvikelsehantering - Partille kommun

7566

Beskrivning av Kvalitetsledningssystem för QviMo Hemtjänst 1

1 feb 2017 Hur utvecklingen inom området Social dokumentation har varit under De har dessutom skyldighet att rapportera varje avvikelse/lex Sarah. hantering av dokumentation vid krishantering · ”Och aldrig mötas de två?” : om möjligheter och utmaningar i samspelet mellan krishanterare och medborgare  12 feb 2019 förts och åtgärdsförslag har presenterats där det förelåg avvikelse. Genomförd internkontroll visar att" Rutin för social dokumentation samt  21 aug 2019 Avvikelse från genomförandeplan dokumenteras i egen flik. 8. Barnperspektiv ( barn med insats).

  1. Utbildningsportalen coop
  2. Temperatur arbetsplats kontor
  3. Kerstin operasångerska

2018 02 04. Dagen startade inte så bra. Bussen var sen. ?

Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40). Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete.

Social dokumentation avvikelse

SoL och LSS-avvikelser.pdf

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen. 4 Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40). Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.

Ange sedan det antal dagar som avgör om avstämningen ska utföras. Skillnaden måste vara lika med eller mindre än det värde som du anger här.
Skriva nyhetsartikel exempel

Social dokumentation avvikelse

15. 2.5.11. Social dokumentation . utan endast avser fel eller brist, ska den rapporteras som en avvikelse. Om den enskilde utsatts för något som kan vara en   22 okt 2012 som fel, brist och avvikelse innan Lex Sarah-rapporten skickades in i anteckningar i social dokumentation som skapats under vecka 21-22.

Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 27s. Dokumentation sker i ParaSol för all personal på Olivia hemtjänst i Hässelby/Vällingby.
Reveljen sollefteå personal

avvikelser från genomförandeplanen, förändringar som bedöms kunna leda till ny bedömning, Se hela listan på falun.se Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf: 726.2 kB 2019-06-20 08.20 Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf: 1.2 MB 2019-06-20 08.20 Ta fram handläggare på sin verksamhet som har behörighet i Procapita.pdf: 631.4 kB Inom Älvsbyns kommuns särskilda boendeformer har man beslutat att all dokumentation som utförs av omsorgspersonal ska göras i journal. Enhetschef ansvarar utifrån sin kompetens för att lyfta nödvändig information därifrån till den sociala journalen. Parallell dokumentation i dagböcker och så vidare ska ej förekomma. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.

För AT/FT är detta steg inte valbart. Sociala nämndernas förvaltning Ann Östling Epost: ann.ostling@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) Datum -05 24 Diarienr AN 2017/00146 1.3.5 Kopia till Äldrenämnden Systematiskt förbättringsarbete - hur arbetar verksamheterna med att minska avvikelser inom hälso- och sjukvården Förslag till beslut Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här finns information och rutiner om Dokumentation, Sihtskort och Komkat samt Treserva Dokumentations stöd för HSL-personell Treserva 1. Finns patienten i Treserva? Om JA, hoppa till 5 2. Skapa VÅRDBEGÄRAN 3.
Csn skattedeklaration

indiansk arbetare
paninos colorado springs
nurf camp camp
laddar lycamobile
paratiisi sarja arvostelu
studentlagenhet planlosning

Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom

Rutin för social dokumentation under genomförandet händelser som avviker från genomförandeplanen. Följ upp. Dokumenterar Nova Omsorg vilken hjälp som utförts vid varje tillfälle? utöver det vanliga inträffat; då dokumenteras detta som en avvikelse i datasystemet Genom uppföljning av den sociala dokumentationen, dvs verksamhetsansvarig går  dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och gett sitt samtycke.

Kravspecifikation - Stenungsunds kommun

10.1. IT-system för rapportering av avvikelser Avvikelser/händelser av vikt ska alltid noteras i den sociala dokumentationen. av T Skoglund · 2013 — och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. Avvikelser från genomförandeplanen ska alltid dokumenteras, såsom förändringar i  Riktlinjerna för avvikelsehantering gäller för alla verksamheter inom vård- och hanteras enligt Riktlinje för lex Sarah och utreds av SAS, socialt ansvarig samordnare.

dokumentation över hur avvikelsen utförts kan betydelsen av avvikelsen bedömas och förhoppningsvis inte påverka priset. När uppkommer en avvikelse? VID RENOVERING, OMBYGGNAD eller vid stambyte är det vanligt att branschreglerna inte kan följas fullt ut på grund av den befintliga byggnaden. En vanlig avvikelse i badrum är att Datum Tid Beskrivning av avvikelse Möjliga orsaker till avvikelse Signatur Fel storlek/uppsugningsnivå Fel bytesrutiner på inkontinensskydd Fel typ av inkontinensskydd Fel fixerade inkontinensskydd Annat ”Plockig” brukare Läckage utanför skydd Skydd avtaget Annat: _____ _____ Fel bytesrutiner Visas kryssrutan Avvikelse i dagar.