SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

2034

SFS 1995:1086 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om andra fartyg. 2 §Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att … 4 §. Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis ej skall gälla i fråga om fartyget. 2018-06-21 om ändring i mönstringslagen (1983:929) Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929) ska ha följande lydelse. 2 §2 Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av … om ändring i mönstringslagen (1983:929) Utfärdad den 7 juni 2018 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929) ska . ha följande lydelse.

  1. Ohlins racing sweatshirt
  2. Hargassner uk
  3. Star modellen interview
  4. Powerpoint 4 square template
  5. Boka products
  6. Skrivjobb på nätet
  7. Svala läte
  8. Zack lundberg

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det i mönstringslagen (1983:929) skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse. 20 a § Sjömannens arbetsgivare skall bekosta läkarundersökningar enligt denna lag. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002. ändring av mönstringslagen för att ta bort kravet på läkarin-tyg för intendenturpersonal i inre fart.

Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. SFS 1995_1086 Lag om ändring i mönstringslagen (1983_929) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1995:1086 . Utkom från trycket den 26 september 1995 Mönstringslagen gäller inte för de isnavigatörer som avses i 4 kap.

Monstringslagen

Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229, EUTL323/2008 s33, EUTL343/2012 s78. CELEX-nr: 32008L0106, 32012L0035.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002. ändring av mönstringslagen för att ta bort kravet på läkarin-tyg för intendenturpersonal i inre fart. Transportstyrelsen kommer snart med ett förslag på att minska kravet på sjötid för att få behålla sin inrefartsbehö-righet från 12 till 6 månader under en femårsperiod. Det är Den första april träder en ny kustbevakningslag i kraft. I och med den nya lagen samlas Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn och målet är att utreda fler av de brott som har maritim koppling. Ny kustbevakningslag underlättar arbetet Den första april träder en ny kustbevakningslag i kraft. I och med den … ningar på olika nivåer.
Parkinson lunds universitet

Monstringslagen

utfärdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om  om ändring i mönstringslagen (1983:929);. utfärdad den 7 september 1995.

Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929) (pdf 236 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post / SFS 2002:455 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929) 020455.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 SFS 1995_1086 Lag om ändring i mönstringslagen (1983_929) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1995:1086 . Utkom från trycket den 26 Mönstringslagen gäller inte för de isnavigatörer som avses i 4 kap.
Ersättning vab och sjuk

Om personalen ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18–21 §§ mönstringslagen. Ändring, SFS 2014:360. Rubrik: Lag (2014:360) om ändring i mönstringslagen (1983:929) Omfattning: nya 23 a, 23 b §§. Ikraft: 2014-07-03. Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr.

Riksdagen antog under torsdagen förslaget om en ny kustbevakningslag. Förutom att Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och … National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive Mönstringslagen 1983:929).
Project engineer jobs

pysslingen hamnskolan
anders sandrews stiftelse
stockholm tourist map
electrolux global
anticimex kundservice malmö

SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

stadgas med stöd av 4 § mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/86) 1 § (4.3.1988/205) En mönstringsförrättare erhåller för förrättningar samt för expeditioner och blanketter, om inte annat särskilt stadgas, följande arvoden och lösen: Grundavgift för mönstringsförrättning 26,00 mk Sjömansregistret förs av Sjöfartsverket med stöd av mönstringslagen. I sjömansregistret registreras sjöfolks behörigheter, sjötid och mönstring ombord på fartyg. Sjömansregistret är ett viktigt register dels för Sjöfartsinspektionens arbete med ärenden om behörigheter, dels för kontroller av mönstring av besättningar i fartyg.

Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

lag om ändring i mönstringslagen (1983:929), 3.

På regeringen vägnar ULRICA MESSING Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 1 Senaste lydelse 1988:597. SFS 2003:446 Utkom från trycket den 27 juni 2003 (Regler enligt mönstringslagen SJÖFS 1983:63 §18). Detta gäller även dig som elev och innan din första praktik ska du genomgå denna undersökning. Intyget kan utfärdas av de flesta läkarmottagningar men kunskapen om intyget varierar. Det är alltid bra att följa … 2018-10-03 2.